Hexagons finansiella plan uppdateras vid kapitalmarknadsdag

25 november 2008

Hexagon arrangerar idag en kapitalmarknadsdag i Heerbrugg Schweiz, vid vilken Hexagon ger en global översyn av bolagets affärsverksamheter samt uppdatering av den finansiella planen.

Hexagon planerar för att 2009 kommer att bli ett utmanade år. Hexagon räknar i dagsläget med en positiv organisk tillväxt för koncernen 2009. Hexagon prognostiserar ett relativt brett spann från 0 till 8 procents tillväxt på grund av den osäkerhet som råder på marknaderna.

"Trots den lågkonjunktur vi möter i mogna ekonomier har vi en plattform för organisk tillväxt 2009. Från vad vi kan se nu räknar vi med att kunna växa vår verksamhet under nästa år. Vi uppskattar tillväxttakten till mellan 0 och 8 procent givet osäkerheten i marknadssituationen. Anledningen till att vi kan fortsätta växa trots lågkonjunkturen är att cirka 47 procent av vår försäljning kommer från tillväxtmarknader och nya teknologier", säger Ola Rollén, VD och koncernchef för Hexagon AB.

För ett år sedan lanserade Hexagon nya finansiella mål för koncernen. Försäljningsmålet om 20 miljarder SEK och rörelsemarginalmålet om 20 procent kvarstår men förskjuts ett år till 2011 på grund av den utmanande marknadssituationen.

En stor grupp investerare, analytiker och journalister deltar vid Hexagons kapitalmarknadsdag 2008. Under dagen kommer Hexagon att presentera nylanserade produkter inom områdena metrology, geomatik samt maskinstyrning.

Presentationen av Ola Rollén kommer att finnas tillgänglig via Hexagons hemsida www.hexagon.se.

Hexagon AB är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons affärsidé är att utveckla och marknadsföra ledande teknologier och tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer. Koncernen har cirka 8 000 medarbetare i 35 länder och en nettoomsättning om cirka 13 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon