Hexagon stärker sin distribution i Nordamerika

7 februari 2008

Hexagon har träffat avtal att förvärva tillgångarna respektive samtliga aktier i Surveyors Service Company (www.servco1.com) och Haselbach Surveying Instruments (www.haselbachinstruments.com).

De båda bolagen, med huvudkontor i utkanten av Los Angeles respektive San Francisco, är ledande distributörer och serviceleverantörer av surveying-utrustning i sydvästra USA.

"Båda bolagen utgör viktiga delar i Hexagons globala tillväxtstrategi på marknaden för surveying samt inom bygg- och anläggningsindustrin. Med dessa två förvärv samt de åtgärder vi vidtog under 2007, fortsätter vi att etablera en stabil grund för Hexagons verksamhet inom makroområdet i regionen", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

Surveyors Service Company och Haselbach Surveying Instruments hade tillsammans en omsättning om mer än110 MSEK under 2007, eller cirka 75 MSEK exklusive internförsäljning. Bolagen visar stabila försäljningssiffror och lönsam tillväxt de senaste åren. Tillsammans har bolagen för närvarande 50 anställda.

Surveyors Service Company and Haselbach Surveying Instruments konsolideras från den 1 februari 2008 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har cirka 10 000 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 15 000 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon