Hexagon stärker sitt amerikanska distributionsnätverk

9 juni 2008

Hexagon har träffat avtal om att förvärva samtliga aktier i det amerikanska bolaget Advanced Metrology Solutions (www.advancedmetrology.com).

Advanced Metrology Solutions är en ledande distributör av precisionsmätteknik i östra Nordamerika. Bolaget är en ledande distributör av koordinatmätmaskiner av Hexagons varumärke Sheffield. Bolaget säljer även mätsystem av andra varumärken i Hexagons varumärkesportfölj såsom ROMER portabla mätarmssystem, TESA precisionsinstrument och PC-DMIS mjukvara.

Exklusive internförsäljning kommer Advanced Metrology Solutions på årsbasis att bidra med cirka 30 MSEK till Hexagons omsättning. Bolaget har visat stadig tillväxt under de senaste åren och har idag 19 anställda.

"Förvärvet är ett led i Hexagons globala tillväxtstrategi att förvärva ledande distributörer på viktiga marknader världen över. I Nordamerika kompletterar det förvärvade bolaget vår flerkanalsdistributionsstrategi för våra varumärken Sheffield och ROMER och säkerställer en fokuserad försäljning av individuella varumärken och produktkategorier" säger Ola Rollén, VD och koncernchef för Hexagon AB.

Advanced Metrology Solutions konsolideras från den 7 juni 2008 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

Hexagon AB är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons affärsidé är att utveckla och marknadsföra ledande teknologier och tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer. Koncernen har cirka 8 000 medarbetare i 35 länder och en nettoomsättning om cirka 12 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon