Hexagon expanderar inom maskinstyrning för jordbruksindustrin

14 oktober 2008

Hexagon har träffat avtal om att förvärva samtliga tillgångar i Rinex Technology i Perth, Australien.

Rinex utvecklar och marknadsför hård- och mjukvara för jordbruksmaskiner. Bolaget grundades 1995 och har idag 20 medarbetare. Rinex har nyligen lanserat nya produkter och förväntas uppnå en omsättning om drygt 30 MSEK under 2008.

"Förvärvet av Rinex är en viktig del i Hexagons tillväxtstrategi och satsning på en global expansion inom jordbrukssegmentet. Vi är idag aktiva inom traktorstyrning via precisions-GPS via vårt dotterbolag Leica Geosystems i Brisbane, Australien. Rinexs applikationer för traktorstyrning kompletterar vår produktportfölj och erbjuder våra kunder inom jordbruksindustrin ett utökat produktutbud. Vi kommer också att kunna uppnå synergier inom försäljning och marknadsföring eftersom Rinexs starka position på den australiensiska marknaden för distribution och spridare kompletterar Leica Geosystems position i Europa och USA", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

Rinex konsolideras från den 13 oktober 2008 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

Under de senaste åren har världsmarknaden för maskinstyrningssystem mot jordbruksindustrin vuxit med drygt 25 procent per år och uppskattas idag till cirka 3 000 MSEK. Marknadstillväxten drivs i hög grad av behovet av ökad produktivitet inom jordbruksindustrin samt minskad användning av tillsatser såsom gödningsmedel.

Hexagon AB är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons affärsidé är att utveckla och marknadsföra ledande teknologier och tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer. Koncernen har cirka 8 000 medarbetare i 35 länder och en nettoomsättning om cirka 13 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon