Hexagons årsredovisning för 2007 tillgänglig

9 april 2008

Hexagons fullständiga årsredovisning för 2007, i såväl svensk som engelsk version, finns nu tillgänglig på www.hexagon.se. Tryckt version av årsredovisningen distribueras till bolagets aktieägare och finns dessutom att beställa från Hexagons huvudkontor eller via bolagets hemsida.

Hexagons årsstämma hålls den 5 maj 2008 kl 17:00 i Stockholm.

Hexagon AB är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har cirka 10 100 medarbetare i 36 länder och en nettoomsättning om cirka 15 000 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon