Hexagon förvärvar ledande distributionsbolag i Spanien

26 februari 2008

Hexagon har förvärvat samtliga aktier i det spanska bolaget Santiago & Cintra Ibérica S.A. (www.santiagoecintra.es).

Santiago & Cintra är en ledande distributör och leverantör av positioneringslösningar för applikationer såsom geomatik, geografiska informationssystem samt maskinstyrning för jordbruksindustrin samt bygg- och anläggningsindustrin. Bolaget har 48 anställda som arbetar vid huvudkontoret i Madrid och de tre försäljningskontoren i Valencia, Barcelona och Sevilla.

"Förvärvet av Santiago & Cintra är ytterligare ett viktigt steg i Hexagons globala tillväxtsstrategi. Förvärvet befäster Hexagons starka position inom marknadssegmenten surveying samt bygg och anläggning. Bolaget utgör en stabil grund för Hexagons marknadsledarskap och framtida expansion inom den snabbt växande marknaden för maskinstyrning i Spanien", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

Santiago & Cintra hade en omsättning om cirka 140 MSEK under 2007 och har visat dubbelsiffrig försäljningstillväxt de senaste åren. Bolaget konsolideras från den 1 mars 2008 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

Hexagon AB är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har cirka 10 100 medarbetare i 36 länder och en nettoomsättning om cirka 15 000 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon