Hexagon förvärvar bolag inom fleet management maskinstyrning

23 juni 2008

Hexagon har förvärvat samtliga aktier i det svenska mjukvarubolaget Viewserve AB (www.viewserve.com).

Viewserve är ett väletablerat service- och mjukvarubolag som erbjuder ett webbaserat så kallat fleet management system till bygg- och anläggningsindustrin. Viewserves webbaserade GPS-plattform skapar underlag för kontroll av arbetsmaskiner och arbetsinsatser samt för information till den enskilde konsumenten om genomförda arbeten. Vidare kan informationen användas vid utredning av olyckor och försäkringsfrågor.

Viewserve genererar information till kunden såväl i realtid som historiskt och presenteras både geografisk och statistiskt. Detta gör det möjligt för kunden att optimera resursanvändningen och maximera lönsamheten.

Viewserve grundades 2005 och har idag 12 anställda. Bolaget förväntas uppnå en omsättning om cirka 7 MSEK år 2008 och förväntas fortsätta växa med tvåsiffriga tillväxttal de kommande åren.

Viewserve konsolideras från den 23 juni 2008.

Hexagon AB är en global mätteknikkoncern med starka marknadspositioner. Hexagons affärsidé är att utveckla och marknadsföra ledande teknologier och tjänster för mätning i en, två eller tre dimensioner, positionering och uppdatering av objekt samt tidsoptimering av processer. Koncernen har cirka 8 000 medarbetare i 35 länder och en nettoomsättning om cirka 12 000 MSEK. Läs mer på www.hexagon.se.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon