Bokslutskommuniké 2006

13 februari 2007

Bokslutskommuniké 2006 offentliggjordes kl 08:00.

Hexagon ABs VD & Koncernchef, Ola Rollén, kommenterade delårsrapporten fjärde kvartalet 2006 vid en telefonkonferens.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon