Ny avstämningsdag för Hexagon split 13 juni 2007

1 juni 2007

Bolaget har den 25 maj 2007 kommunicerat uppskjutandet av preliminär avstämningsdag för verkställande av den av årsstämman den 2 maj 2007 beslutade spliten hos VPC AB (30 maj 2007). Uppskjutandet berodde på fördröjning i ett registreringsförfarande i Schweiz relaterat till den av årsstämman likaledes beslutade apportemissionen, vilken skulle registreras före spliten.

Då erforderliga registreringar nu erhållits hos Bolagsverket, kan ny avstämningsdag för spliten fastställas till onsdagen den 13 juni 2007.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 000 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 13 500 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon