Nya finansiella mål för Hexagon

4 december 2007

Hexagons Kapitalmarknadsdag 2007 ägde rum i Salénhuset i Stockholm den 4 december. Syftet med kapitalmarknadsdagen var att presentera Hexagons strategier och fokusområden samt presentera nya finansiella mål för koncernen. Mer än 100 analytiker, investerare och journalister deltog vid Kapitalmarknadsdagen.

Hexagons nya omsättningsmål för år 2010 är 20 miljarder SEK. Målet är att öka kärnverksamheten till 16 miljarder SEK och att förvärva verksamheter med en total omsättning om minst 4 miljarder SEK vid utgången av år 2010.

Hexagons mål för EBIT-marginalen år 2010 är 20 procent. Målet är att öka kärnverksamhetens EBIT-marginal till 23 procent och att förvärva verksamheter med en total EBIT-marginal om 15 procent.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon