Delårsrapport andra kvartalet 2007

10 augusti 2007

Delårsrapport andra kvartalet 2007 offentliggjordes kl 08:00. Hexagons VD och Koncernchef, Ola Rollén, kommenterade Q2-rapporten vid en telefonkonferens.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon