Delårsrapport januari - september 2007

26 oktober 2007

Ett rekordstarkt tredje kvartal 2007

 • Orderingången ökade till 3 697 MSEK (3 151). Den organiska tillväxten i orderingången var 18 procent.
 • Nettoomsättningen ökade till 3 448 MSEK (3 196). Den organiska tillväxten i nettoomsättningen var 14 procent.
 • Resultatet före skatt ökade med 38 procent till 500 MSEK (362).
 • Resultatet efter skatt ökade med 61 procent till 437 MSEK (271).
 • Resultatet per aktie, före utspädning, ökade med 61 procent till 1,64 SEK (1,02).
 • Totalt tre bolag inom affärsområdet Hexagon Measurement Technologies samt ett amerikanskt gummiblandningsbolag förvärvades under kvartalet.

En rekordstark niomånadersperiod 2007

 • Orderingången ökade till 11 128 MSEK (10 132). Den organiska tillväxten i orderingången var 16 procent.
 • Nettoomsättningen ökade till 10 463 MSEK (9 908). Den organiska tillväxten i nettoomsättningen var 14 procent.
 • Resultatet före skatt ökade med 39 procent till 1 551 MSEK (1 118).
 • Resultatet efter skatt ökade med 61 procent till 1 384 MSEK (862).
 • Resultatet per aktie, före utspädning, ökade med 52 procent till 5,19 SEK (3,42).
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon