Delårsrapport januari - juni 2007

10 augusti 2007

Ett rekordstarkt andra kvartal 2007

 • Orderingången ökade till 3 651 MSEK (3 573). Den organiska tillväxten i orderingången var 12 procent.
 • Nettoomsättningen ökade till 3 516 MSEK (3 377). Den organiska tillväxten i nettoomsättningen var 15 procent.
 • Resultatet före skatt ökade med 28 procent till 555 MSEK (434).
 • Resultatet efter skatt ökade med 56 procent till 511 MSEK (328).
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade med 51 procent till 1,92 SEK (1,27).
 • Totalt nio bolag/rörelser förvärvades under kvartalet, främst inom mätområdets affärssegment maskinautomation och geospatial information.
 • En 3:1 split av Hexagonaktien genomfördes med 13 juni som avstämningsdag.

Ett rekordstarkt första halvår 2007

 • Orderingången ökade till 7 431 MSEK (6 981). Den organiska tillväxten i orderingången var 15 procent.
 • Nettoomsättningen ökade till 7 015 MSEK (6 712). Den organiska tillväxten i nettoomsättningen var 13 procent.
 • Resultatet före skatt ökade med 39 procent till 1 051 MSEK (756).
 • Resultatet efter skatt ökade med 60 procent till 947 MSEK (591).
 • Resultatet per aktie före utspädning ökade med 47 procent till 3,56 SEK (2,42).
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon