Hexagons nya finansiella mål

4 december 2007

Hexagon arrangerar idag kapitalmarknadsdag vid vilken Hexagons strategi och fokusområden samt nya finansiella mål för perioden 2008-2010 presenteras.

Hexagons omsättningsmål för år 2010 är 20 miljarder SEK. Målet är att öka kärnverksamheten till 16 miljarder SEK och att förvärva verksamheter med en total omsättning om minst 4 miljarder SEK vid utgången av år 2010.

Hexagons mål för EBIT-marginalen år 2010 är 20 procent. Målet är att öka kärnverksamhetens EBIT-marginal till 23 procent och att förvärva verksamheter med en total EBIT-marginal om 15 procent.

"Vi kallar vår nya finansiella plan för "20-20-10". Hexagons omsättning ska uppgå till 20 miljarder SEK och EBIT-marginalen till 20 procent vid utgången av år 2010. Det är vårt mål. Vi har en stabil plattform för framtida organisk tillväxt och vi följer aktivt ett stort antal bolag som utgör potentiella förvärv för att kunna växa även icke-organiskt", säger Ola Rollén, VD och koncernchef för Hexagon AB.

"Idag uppskattas marknaden för mätteknik till en storlek om cirka 100 miljarder SEK. Vår långsiktiga ambition är att öka Hexagons andel av denna marknad till 30 procent. Vi är övertygade om att vi även de kommande åren kommer att skapa betydande värden för våra aktieägare", säger Ola Rollén.

Baserat på verksamheternas utveckling under det fjärde kvartalet så här långt, ser Hexagon ingen påverkan av oron på de finansiella marknaderna. Ola Rollén meddelar att extraordinära poster i det fjärde kvartalet uppgår till totalt 175 MSEK. Kostnaden för noteringen av Polymers på den Nordiska Börsen uppskattas till cirka 25 MSEK och PPA effekten av förvärvet av NovAtel uppskattas till cirka 150 MSEK.

Drygt 100 analytiker, investerare och journalister deltar vid Hexagons kapitalmarknadsdag. Under dagen presenteras också Hexagons verksamheter inom så kallad Geospatial Imaging och maskinstyrning samt Hexagons verksamheter i Kina.

Presentationen av Hexagons nya finansiella mål direktsänds som webcast via www.hexagon.se med start cirka kl 17:30 CET.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 9 400 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 14 000 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon