Hexagon förvärvar NovAtel Inc.

8 oktober 2007

Hexagon AB och NovAtel Inc har träffat ett slutgiltigt avtal genom vilket Hexagon förvärvar samtliga utestående aktier i NovAtel för 50 USD per aktie.

NovAtel är en ledande leverantör av precisionskomponenter och system till satellitbaserade navigationssystem (Global Navigation Satellite System (GNSS)). NovAtel utvecklar kvalitetsprodukter till OEM såsom mottagare, höljen, antenner och så kallad mellanvara som är integrerade i positioneringsapplikationer med hög precision världen över. Dessa applikationer används inom så kallad surveying, kartritning för Geografiska Informationssystem (GIS), maskinkontroll, automationssystem för hamnar, gruv- och sjöfartsindustrin. Dessutom är NovAtels referensmottagare kärnan i de nationella marknäten för flygtrafiken i USA, Japan, Europa, Kina och Indien.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 200 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om ca 13 500 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon