Hexagon övertar tillverkning av nyckelkomponenter

15 januari 2007

SwePart Transmission AB, ett bolag inom Hexagons affärsområde Hexagon Engineering, har idag ingått ett leveransavtal som innebär att bolaget under en treårsperiod, från och med sommaren 2007, övertar Scanias komponenttillverkning i Sibbhult av kugghjul och axlar till Scanias växellådor med en omsättning om cirka 250 MSEK. I avtalet ingår också produktion av knutkors och differentialkors som flyttas från Scania i Södertälje till SwePart Transmissions nya produktionsanläggning i Sibbhult. Som ett led i denna affär förvärvar SwePart Transmission vissa för produktionsverksamheten behövliga anläggningstillgångar från Scania.

I samband med övertagandet kommer SwePart Transmission att anställa cirka 50 personer samt implementera ett investeringsprogram om 35 MSEK för att modernisera och utöka maskinparken. Investeringarna beräknas belasta koncernens räkenskaper under 2007.

"Komponenttillverkningen i Sibbhult tillför nya moment såsom härdning och skavning av kugghjul och gör SwePart Transmission till en mer komplett tillverkare av transmissioner. Scania är en för oss värdefull kund. För SwePart Transmission innebär samarbetet att vi får ta del av Scanias kompetens inom området", säger Ola Rollén, Hexagon AB:s VD och koncernchef.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 200 medarbetare i 30 länder och en omsättningen i nuvarande struktur om drygt 13 000 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon