Hexagon avslutar utestående legala processer

27 mars 2007

Hexagons dotterbolag ROMER Inc. och FARO Technologies Inc. har nått en överenskommelse som innebär att alla utestående legala processer parterna emellan avslutas. Enligt villkoren för uppgörelsen läggs patentprocesserna i Kaliforniern och Florida samt en rättsprocess gällande falsk marknadsföring ned.

Patenttvisten avser den teknik som gör det möjligt för en portabel mätmaskin, så kallad articulated arm, att rotera sin primäraxel obegränsat antal varv. Mätsystemet används av ingenjörer för att bland annat kvalitetsgranska en lång rad produkter inom tillverkningsindustrin.

"Vi är nöjda med att få ett avslut på dessa legala processer. Vi tror att uppgörelsen kan vara till gagn för både Hexagon och FARO. Vi kan härmed återigen fokusera på det vi gör bäst - tillverka mätsystem och konkurrera med varandra på marknaden istället för i rättssalen", säger Ola Rollén, VD och koncernchef Hexagon AB.

ROMER Inc., och dess dotterbolag CimCore Corp, konstruerar och tillverkar portabla koordinatmätmaskiner. ROMER Inc. är ett helägt dotterbolag till Hexagon AB.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 200 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om ca 13 500 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon