Hexagon förbereder notering av Hexagon Polymers

11 juni 2007

Hexagons styrelse har fattat beslut att föreslå Hexagons bolagsstämma en notering av affärsområdet Hexagon Polymers på den Nordiska Börsen. Noteringen planeras till första halvåret 2008.

Polymers har under de senaste åren utvecklats från en lokal nordisk aktör till en snabbväxande koncern med tillverkning på fyra kontinenter. Polymers är idag världsledande inom gummiblandningar och packningar för plattvärmeväxlare och dessutom en av de ledande aktörerna på den globala marknaden för tillverkning av hjul i plast- och gummimaterial.

"Motivet till en separat notering är att Polymers nått en storlek och en lönsamhet som gör verksamheten attraktiv som ett fristående börsnoterat bolag. Som ett börsnoterat bolag kan Polymers fortsätta att växa aggressivt via nyetableringar och förvärv", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 000 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 13 500 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon