Hexagon expanderar inom maskinautomation för gruvdrift

18 maj 2007

Hexagon har träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i Jigsaw Technologies med säte i Tucson, Arizona, USA.

Jigsaw utvecklar och distribuerar mjukvara för så kallad fleet management, det största området inom mätmarknadens delsegment maskinautomation för gruvdrift. Bolagets produkter används främst för anläggningsmaskiner i gruvor med dagbrytning av kol eller mineral.

Jigsaw har idag 17 anställda och grundades så sent som år 2004. Bolaget har haft en fantastisk utveckling. Omsättningen för år 2007 förväntas uppgå till mer än 9 MUSD.

"Förvärvet av Jigsaw är ett led i Hexagons tillväxtsstrategi och globala satsning inom mätmarknadens delsegment maskinautomation för gruvdrift. Via vårt dotterbolag Leica Geosystems i Brisbane, Australien, har vi idag verksamhet inom området högprecisionsövervakning av gruvmaskiner. Genom att komplettera vårt befintliga produkterbjudande med Jigsaws produktportfölj inom fleet management kan vi erbjuda våra kunder i gruvindustrin ett mer heltäckande koncept. Dessutom kan vi uppnå synergieffekter inom försäljning och marknadsföring då Jigsaws starka position i Americas kompletterar Leica Geosystems position i Australien och Sydafrika", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

Jigsaw konsolideras från och med den 1 maj 2007 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

Världsmarknaden för maskinautomation har under de senaste åren vuxit med cirka 25 procent per år och kan idag uppskattas till cirka 5 500 MSEK. Marknadens tillväxt drivs främst av behovet av ökad effektivitet av anläggningsmaskiner i byggnadsbranschen, jordbruksindustrin och gruvindustrin världen över.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 000 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 13 500 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon