Hexagon utökar sin distribution i Europa via förvärv

21 november 2007

Hexagon har träffat avtal att förvärva samtliga aktier i fyra europeiska distributionsbolag; österrikiska R&A Rost Vertriebs GmbH och R&A Rost Produktions GmbH, tyska Junglas GmbH samt ungerska Geopro Kft.

De båda Rost bolagen har huvudkontor i Wien och är ledande inom distribution och service för mätteknikutrustning till den så kallade surveyingmarknaden och byggnadsindustrin i Österrike. Geopro, med bas i Budapest, är en ledande distributör för utrustning till surveying- och byggnadsindustrin i Ungern. Junglas är en tysk distributör för byggnadsindustrin och marknaden för maskinstyrning och finns baserad i Münster.

"Förvärven av såväl Rost som Geopro utgör ett viktigt steg i Hexagons globala tillväxtsstrategi. Vi ser en fortsatt accelererande tillväxt i Central- och Östeuropa de kommande åren och dessa båda förvärv utgör en bas för Hexagons marknadsledarskap och fortsatta expansion i regionen", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

"Förvärvet av Junglas stärker Hexagons marknadsnärvaro på den snabbväxande marknaden för maskinstyrning i Tyskland. Junglas kommer att drivas enligt samma affärsmodell som Scanlaser, ett bolag vi förvärvade år 2006", säger Ola Rollén.

Under 2007 uppgår de fyra bolagens totala omsättning till cirka 100 MSEK, eller cirka 60 MSEK exklusive internförsäljning. Bolagen har de senaste åren visat tvåsiffrig försäljningstillväxt. Tillsammans har Rost, Geopro och Junglas för närvarande totalt 40 anställda.

Rost bolagen och Junglas konsolideras från den 1 oktober 2007 och Geopro konsolideras från den 1 december 2007. Samtliga fyra bolag kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har cirka 9 400 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 14 000 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon