Hexagon avyttrar bolag inom Hexagon Engineering

31 januari 2007

Hexagon har ingått avtal med ett bolag som kontrolleras av den norska riskkapitalfonden Norvestor IV LP om att avyttra samtliga aktier i Johnson Metall AB jämte tillhörande dotterbolag.

Johnson Metall är nordens ledande tillverkare av hel- och halvfabrikat i brons med tillverkande enheter i Sverige och Finland samt säljbolag i Danmark och Norge. Bolaget hade under år 2006 totalt cirka 310 medarbetare och en omsättning om cirka 475 MSEK. Avyttringen kommer att tillföra Hexagon en realisationsvinst om cirka 80 MSEK.

Slutförande av transaktionen beräknas ske senast den 20 februari 2007. Det av Norvestor kontrollerade ägarbolaget beräknas konsolidera Johnson Metall retroaktivt per den 1 februari 2007 förutsatt att nämnt ägarbolag erhåller erforderligt godkännande för förvärvet från berörd konkurrensmyndighet i Norge.

"Avyttringen av Johnson Metall är ytterligare ett steg i fokuseringen av Hexagonkoncernen mot ett renodlat marknadsledande mätteknikbolag. Fortsatt avyttring av bolag inom affärsområdet Hexagon Engineering kommer att ske i den takt vi bedömer bolagen som mogna att lämna Hexagonkoncernen i kombination med att vi får rimligt betalt för dem. Så länge bolagen ingår i vår koncern kommer vi att fortsätta att utveckla verksamheterna på bästa möjliga sätt. Ett exempel på detta är den investering i nyckelkomponenttillverkning åt Scania i Sibbhult som vi offentliggjorde för ett par veckor sedan", säger Ola Rollén, Hexagon AB:s VD och koncernchef.

I samband med avyttringen kommer Hans Carlsson att avgå från Hexagons ledningsgrupp, samt lämna sitt uppdrag som affärsområdeschef för Hexagon Engineering, för att arbeta inom Johnson Metall. Håkan Halén, finans- och ekonomidirektör Hexagon AB, tillträder som finansiellt ansvarig för kvarstående bolag inom Hexagon Engineering. Som operationellt ansvarig för Hexagon Engineering tillträder Ulf Lang, VD CE Johansson AB.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 200 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning i nuvarande struktur om drygt 13 000 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon