Hexagon fortsätter expansionen inom maskinautomation

13 april 2007

Hexagon har träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i de franska bolagen D&P Systems och Topolaser System s.a.s.

D&P Systems utvecklar och marknadsför system för flerdimensionell mätning, projektering och maskinstyrning för byggnads- och anläggningsmaskiner. Bolaget är i huvudsak ett mjukvarubolag i likhet med det tidigare i år förvärvade Svensk ByggnadsGeodesi AB (SBG). Topolaser arbetar huvudsakligen med distribution och integrering av maskinstyrning på den franska marknaden.

Tillsammans omsätter de båda bolagen cirka 5 MEUR, exklusive försäljning av produkter från Leica Geosystems. Omsättningen har under de senaste två åren ökat med drygt 20 procent per år. Bolagen konsolideras fullt ut från och med den 1 maj 2007 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

"Förvärvet av de franska bolagen D&P Systems och Topolaser är ett led i Hexagons tillväxtsstrategi och globala satsning inom mätmarknadens delsegment maskinautomation. D&P Systems kompletterar det i januari genomförförda förvärvet av SBG inom mjukvaruområdet. Topolaser utvidgar distribution och service i Frankrike, med ett koncept liknande det koncept Scanlaser erbjuder", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

Bolagen har idag totalt 22 anställda. Verksamheten bedrivs utifrån Le Pecq utanför Paris, Merignac utanför Bordeux samt Orleans, Frankrike. D&P Systems och Topolaser kommer att tillsammans med ett antal motsvarande befintliga verksamheter inom Leica Geosystems, bilda grunden till en maskinstyrningsaffär liknande den som bedrivs av Scanlaser och Mikrofyn.

"Vi planerar nu för ytterligare geografisk expansion inom den snabbt växande marknaden för maskinautomation", säger Ola Rollén.

Världsmarknaden för maskinautomation har under de senaste åren vuxit med cirka 25 procent per år och kan idag uppskattas till cirka 5 500 MSEK. Marknadens tillväxt drivs främst av behovet av ökad effektivitet av anläggningsmaskiner i byggnadsbranschen, jordbruksindustrin och gruvindustrin världen över.

För ytterligare information kontakta:
Ola Rollén, VD och Koncernchef, Hexagon AB, 08 601 26 20
Sara Kraft, IR-ansvarig, Hexagon AB, 08 601 26 27, ir@hexagon.se

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 200 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om ca 13 500 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon