Hexagon utser ny VD för Hexagon Polymers

11 juni 2007

Georg Brunstam har utsetts till VD för Hexagons affärsområde Hexagon Polymers (www.hexagonpolymers.se).

Georg Brunstam är civilingenjör och har mer än 25 års erfarenhet inom plast- och gummiindustrin. Han är idag koncernchef för börsnoterade Nolato AB. Dessförinnan var Georg Brunstam VD för Trelleborg Engineered Systems inom Trelleborg AB och medlem av Trelleborgs koncernledning. Han har tidigare arbetat inom Perstorp AB och Trioplast AB.

"Med rekryteringen av Georg Brunstam får Polymers en bransch- och börserfaren ledning. Han har en imponerade internationell meritlista och har visat stor skicklighet i att utveckla företag. Jag är övertygad om att Georg Brunstam kommer att fortsätta att framgångsrikt utveckla verksamheten", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

Georg Brunstam tillträder tjänsten inom Hexagon Polymers senast under december 2007. Han efterträder affärsområdets nuvarande VD Lars Olofsson som arbetar kvar inom Hexagonkoncernen.

Georg Brunstams första åtagande blir att notera Polymers på den Nordiska Börsen. För ytterligare information se pressmeddelande "Hexagon förbereder notering av Hexagon Polymers".

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 000 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 13 500 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon