Hexagon avyttrar bolag inom Hexagon Engineering

26 mars 2007

Hexagon har ingått avtal med Stena Metall AB om att avyttra samtliga aktier i Eurosteel AB med dotterbolag i Sverige och i Norge.

Eurosteel säljer järn-, stål- och metallprodukter till kunder inom Skandinavien. Eurosteelkoncernen lagerhåller och förädlar plåt och stång samt marknadsför ett brett program av verktygsstål och förbearbetade stålkomponenter för verktygsindustrin och kvalitetsprodukter inom smide och gjutgods. Koncernens omsättning under 2006 uppgick till 658 MSEK och antalet anställda vid utgången av året uppgick till 240 personer. Avyttringen kommer att tillföra Hexagon en realisationsvinst om cirka 25 MSEK.

Avyttringen är villkorad av sedvanliga godkännanden från berörda konkurrensmyndigheter. Stena Metall konsoliderar Eurosteel från den 1 mars 2007.

"Avyttringen av Eurosteel är ytterligare ett steg i fokuseringen av Hexagonkoncernen mot ett renodlat marknadsledande mätteknikbolag. Fortsatt avyttring av bolag inom affärsområdet Hexagon Engineering kommer att ske i den takt som vi bedömer bolagen mogna att lämna Hexagonkoncernen i kombination med att vi erhåller en rimlig köpeskilling. Så länge bolagen ingår i vår koncern kommer vi att fortsätta att utveckla verksamheterna på bästa möjliga sätt", säger Ola Rollén, Hexagon AB:s VD och koncernchef.

Genom tidigare avyttringar av Högmans Industri Verktyg AB och Johnson Metall AB samt nu även av Eurosteel AB, frigörs mer än 600 MSEK för framtida expansion inom Hexagons kärnaffärer. Samtidigt minskar Hexagon Engineering från drygt 1 700 MSEK till cirka 600 MSEK i nettoomsättning varför kvarvarande verksamheter inom affärsområdet framöver kommer att rapporteras under övriga verksamheter.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon