Hexagon förvärvar gummiblandningsbolag i USA

24 augusti 2007

Hexagon har genom affärsområdet Hexagon Polymers träffat avtal om förvärv av det amerikanska gummiblandningsbolaget Gold Key Processing, Ltd.

Gold Key framställer gummiblandningar till industriell verksamhet samt bil-, byggnads-, läkemedels- och flygindustrin. Bolagets produktionsanläggning i Ohio har en kapacitet om 35 000 ton per år.

Gold Keys omsättning år 2007 förväntas uppgå till 75 MUSD och tillväxten i omsättning har de senaste åren uppgått till cirka 30 procent per år. Gold Keys huvudkontor är beläget i Middlefield, Ohio, USA. Bolaget har cirka 160 anställda.

"Gold Key är ett perfekt komplement till Hexagon Polymers blandningsverksamhet. Förutom en stärkt marknadsposition i USA, kommer förvärvet av Gold Key dessutom att tillföra verksamheten nya produktgrupper, kunskap och kompetens i ny materialteknik. Hexagons styrelse har tidigare kungjort sin avsikt att separera Polymers från Hexagon. Med Gold Key som en fundamental del av verksamheten, kommer Polymers att bli än mer attraktivt som ett börsnoterat bolag", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

Gold Key konsolideras från och med den 1 september 2007 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 200 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 14 000 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon