Hexagon förvärvar optiskt mätteknikbolag i Israel

3 september 2007

Hexagon har träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i CogniTens Ltd., ett mätteknikbolag specialiserat på så kallad non contact mätning i tre dimensioner.

CogniTens mäter ytstrukturer och komponenter med hjälp av avancerad tredimensionell optisk teknik. Bolagets dimensionella mätsystem är särskilt anpassade till att användas för bilindustrins och andra tillverkande industriers krävande maskinteknik samt i verkstadsmiljö.

CogniTens omsättning år 2007 förväntas uppgå till cirka 8 MUSD och förväntas växa med tvåsiffriga tal de kommande åren. CogniTens har sitt huvudkontor i Israel, och har cirka 50 anställda som servar företagets växande installerade bas bland världsledande biltillverkare och dess underleverantörer. Idag har bolaget distributions- och försäljningskanaler i framförallt USA och Japan.

"Förvärvet av CogniTens tillför Hexagon en ny spännande teknologi inom marknadssegmenten non contact mätning och scanning. Dessa teknologier och bolagets erkända produkter gör det möjligt för Hexagon att positionera sig i samtliga segment inom den snabbväxande så kallade non contact sheet metal marknaden genom att kombinera CogniTens tredimensionella mätsystem med lasersökare från Leica Geosystems och så kallade artikulerade armar från Romer", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

"Vi ser fram emot att få vara en del av världens främsta mätteknikkoncern och är övertygade om att våra kunder kommer att dra nytta av kombinationen av CogniTens innovativa teknologi och produkter samt Hexagons förmåga att leverera systemlösningar på global basis", säger Ofer Sandelson, VD och koncernchef för CogniTens Ltd.

CogniTens konsolideras från och med den 1 september 2007. CogniTens kommer att nå nollresultat under andra halvåret 2007 och bidra positivt till Hexagons resultat under 2008.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har cirka 8 200 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 14 000 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon