Hexagon förvärvar ledande distributör i Indien

19 november 2007

Hexagon har träffat avtal att förvärva samtliga aktier i det indiska bolaget Elcome Technologies Pvt. Ltd.

Elcome Technologies är en distributör och systemadministratör av produkter och system för positionering, navigering, nivåmätning, dimensionell mätning och så kallad surveying. Exempel på teknologier i bolagets produktportfölj är optik och GPS-baserad utrustning, så kallad aerial photogrammetry, geografiska informationssystem (GIS) och kartor, maskinstyrning för byggnads- och gruvindustrin, portabla koordinatmätmaskiner (CMM), laser scanning och meteorologi. Elcome Technologies är marknadsledande i Indien och inom sina segment.

"Förvärvet av Elcome Technologies är en viktig del i vår globala tillväxtstrategi för de så kallade emerging markets. Indien kommer med säkerhet att bli en av de viktigaste marknaderna för mättekniklösningar framöver och med förvärvet av Elcome Technologies skapar vi en stabil grund för Hexagons framtida expansion och marknadsledande ställning i Indien", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

Elcome Technologies omsättning har ökat med mer än 20 procent årligen sedan år 2000. Under 2007 uppgår bolagets omsättning till cirka 100 MSEK, eller cirka 35 MSEK exklusive internförsäljning. Elcome Technologies har över 80 anställda och bedriver verksamhet på 12 platser runtom i Indien.

"Industrin för utrustning till surveyingsegmentet, vilket är en av hörnstenarna i Hexagons mätteknikportfölj, förväntas fortsätta växa med över 20 procent per år i Indien de kommande åren. Tillväxttakten förväntas öka ytterligare genom ökande infrastrukturella investeringar, vilket i sin tur kommer att gynna Hexagons växande verksamhet inom maskinstyrning och övervakningssystem", säger Ola Rollén.

"Elcome Technologies har växt i hög takt de senaste fem åren och Hexagons förvärv möjliggör en än högre tillväxttakt i nivå med den snabbväxande indiska marknaden. Jag är oerhört glad över att få tillhöra Hexagon, vilket kommer att ge oss möjlighet att fortsätta investera i våra marknadssegment", säger Ajay Seth, Elcome Technologies VD.

Bolaget konsolideras från den 1 januari 2008 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start. Transaktionen villkoras av sedvanliga myndighetsgodkännanden.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har cirka 9 400 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 14 000 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon