Hexagon förvärvar tillverkare av handmätdon i Kina

24 juli 2007

Hexagon har träffat avtal om att öka sin ägarandel i Jingjiang Measuring Tool Company (JMTC) till 90 procent genom förvärv av ytterligare 60 procent av bolagets aktier.

JMTC utvecklar, tillverkar och marknadsför en komplett produktportfölj av skjutmått med såväl digital som mekanisk visning.

JMTCs omsättning år 2006 uppgick till 80 MSEK. Bolaget har de senaste åren visat en årlig tillväxt om cirka 20 procent. JMTC har sitt huvudkontor i Jingjiang, Kina, och har cirka 500 anställda.

"Förvärvet av JMTC är ett viktigt steg i vår strategi att växa Hexagons position i låg- och mellansegmentet av marknaden för handmätdon. Förvärvet ska komplettera Hexagonägda TESAs produktportfölj. TESA är världsledande inom premiumsegmentet för handmätdon och tillverkar större delen av sina produkter i Schweiz.", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

"Tack vare omfattande investeringar i utrustning och infrastruktur samt processindustri har JMTC med sitt utmärkta renommé blivit en ledande aktör såväl på den kinesiska marknaden för skjutmått som på exportmarknaden för handmätdon", säger Ola Rollén.

JMTC konsolideras från och med den 1 juli 2007 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start. JMTC och TESA kommer att fortsätta operera som två separata bolag.

För ytterligare information kontakta:
Sara Kraft, IR-ansvarig, Hexagon AB, 08 601 26 27, ir@hexagon.se

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 000 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 13 500 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon