Hexagon förvärvar bolag inom geospatial information

19 juni 2007

Hexagon har träffat avtal om förvärv av det belgiska mjukvarubolaget IONIC Software och det amerikanska bolaget IONIC Enterprise, med samlingsnamnet IONIC (www.ionicsoft.com).

IONIC grundades 1999 och har en gedigen kunskap i utvecklingen av Java komponenter för att skapa serviceapplikationer för geospatial information. IONIC utvecklar mjukvara som katalogiserar och hanterar geospatial information på Internet. IONIC marknadsför produkter som tillgängliggör, tillhandahåller, integrerar och applicerar spatial data.

IONIC omsättning under 2007 uppskattas till cirka 10 MEUR. De senaste åren har bolaget visat en högre tillväxttakt än marknaden och förväntas växa med över 20 procent årligen. Det europeiska bolaget har sitt huvudkontor i Liege, Belgien och den amerikanska verksamheten drivs från Alexandria, Virginia. IONIC har idag 44 anställda.

"Förvärvet av IONIC understryker Hexagons tillväxtstrategi och fokus på den geospatiala marknaden. Förvärvet kommer att påskynda det pågående paradigmskiftet från desktop bildhantering och processapplikationer till webbaserad och serviceorienterad bildhantering, bearbetning och distributionslösningar", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

IONIC förväntas konsolideras från och med den 1 juli 2007 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 000 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 13 500 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon