Hexagon förvärvar konstruktionslaserbolag i Frankrike

16 maj 2007

Hexagon har träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i den franska koncernen GAMFI International (GAMFI).

GAMFI är en ledande leverantör av konstruktionslasrar vilka marknadsförs under varumärken såsom AGL, QBL och AGATEC. Koncernens forskning och utveckling och tillverkande enheter spänner över USA, Europa och Kina.

GAMFI koncernens konsoliderade omsättning år 2006 uppgick till 32 MEUR. Koncernen har de senaste åren visat en stabil tillväxt, särskilt inom segmentet roterande lasrar. Koncernens huvudkontor finns i Mesnil le Roi, Frankrike. GAMFI har idag cirka 350 anställda.

"Förvärvet av GAMFI är ett viktigt steg i vår övergripande tillväxtstrategi inom byggnads- och anläggningsindustrin. GAMFIs distribution världen över och etablerade varumärkesportfölj, i kombination med exemplarisk forskning och utveckling och produktionskapacitet, kompletterar vår nuvarande affärsmodell", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

GAMFI konsolideras fullt ut från och med den 1 juli 2007 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start. Affären är villkorad av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

"Bolagen inom GAMFI koncernen ska även framöver fungera som fristående bolag och kommer att fortsätta att marknadsföra befintliga varumärken och supportera OEM kunder", säger Ola Rollén.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 000 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 13 500 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon