Hexagon förvärvar mjukvarubolag inom maskinautomation

15 januari 2007

Hexagon har träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i Svensk ByggnadsGeodesi AB, SBG (www.sbg.se). SBG utvecklar, tillverkar och marknadsför kompletta system för flerdimensionell mätning, projektering och maskinstyrning för grävmaskiner, väghyvlar, bandschaktare och asfaltläggare. Systemen kombinerar mjukvara med hårdvara och används främst inom lantmäteri, byggnads- och anläggningsbranschen. Med en gemensam grundstruktur i mjukvaran kan information skickas mellan olika delsystem för användning på kontoret eller i fält.

SBG omsatte 40 MSEK år 2006 och har under de senaste åren uppvisat en årlig tillväxt om cirka 30 procent. Bolaget har sitt säte i Stockholm och sysselsätter 30 anställda. SBG konsolideras från och med 15 januari 2007 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

"Förvärvet av SBG är ett led i Hexagons tillväxtstrategi och globala satsning inom mätmarknadens delsegment maskinautomation. SBG är den största europeiska utvecklaren av mjukvara för tredimensionell mätning för manövrering av anläggningsmaskiner med ökad effektivitet och precision. SBG kompletterar Hexagons befintliga mjukvarusortiment och bidrar med ytterligare ett välkänt varumärke till Hexagons varumärkesportfölj", säger Ola Rollén, Hexagon AB:s VD och koncernchef.

"SBG har haft ett långt och framgångsrikt samarbete med Scanlaser och Mikrofyn, som vi förvärvade under 2006. Bolagen kommer att verka som fristående verksamheter inom affärsområdet Hexagon Measurement Technologies och dess samlade kompetens kommer att appliceras globalt", säger Ola Rollén.

Världsmarknaden för maskinautomation har under de senaste åren vuxit med cirka 25 procent per år och kan idag uppskattas till cirka 5 500 MSEK. Marknadens tillväxt drivs främst av behovet av ökad effektivitet av anläggningsmaskiner i byggnadsbranschen, jordbruksindustrin och gruvindustrin världen över.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 200 medarbetare i 30 länder och en omsättningen i nuvarande struktur om drygt 13 000 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon