Hexagon förvärvar bolag inom geospatial information

21 maj 2007

Hexagon har ingått avtal om att förvärva det australiensiska mjukvarubolaget Earth Resource Mapping Ltd (ER Mapper).

ER Mapper tillhandahåller "Image Web Server" (IWS), en specialiserad, högpresterande serverapplikation för näringslivet. IWS har utvecklats för att kunna hantera och distribuera stora dataset av bilder i mycket hög hastighet. ER Mapper är också en världsledande leverantör av geospatiala bildhanteringslösningar för att utarbeta, hantera, komprimera och gruppera bilder. Dessutom är företaget ledande inom utvecklingen av bildkomprimeringsteknik. ER Mapper tillhandahåller näringslivsanpassning och integrationstjänster, konsultering, kommersiella mjukvarulösningar och mjukvaruutvecklingspaket till kunder i mer än 120 länder runtom i världen.

ER Mappers försäljning under 2007 uppskattas till 8 miljoner AUD. De senaste årens tillväxt spänner från 15 till 20 procent. Bolaget har sitt huvudkontor i Perth, Australien. ER Mapper har idag cirka 50 anställda världen över.

"Förvärvet av ER Mapper är ett led i Hexagons tillväxtstrategi och fokus mot den geospatiala marknaden. ER Mapper kompletterar Hexagons erbjudande på mjukvaruområdet och utökar vår portfölj av intellektuella tillgångar inom kompressionsteknologi och webb serving teknologier för geospatial information. ER Mapper ger oss dessutom bättre tillgång till marknaden såsom till industrier inom utvinning av mineraler, olja och gas samt telekommunikation och samhällsservice", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

ER Mapper konsolideras fullt ut från och med den 1 juli 2007 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 000 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 13 500 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon