Hexagon förvärvar distributionsbolag i USA

4 maj 2007

Hexagon har träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i det amerikanska bolaget Allen Precision Equipment, Inc. (www.allenprecision.com).

Allen Precision är en distributör som representerar åtskilliga större leverantörer och marknadsför mätutrustning och relaterade produkter till ingenjörer, lantmätare, entreprenörer och statliga verk.

Allen Precisions omsättning år 2006 uppgick till drygt 24 MUSD. Bolaget har de senaste åren visat en stabil tillväxt som överstigit den amerikanska marknadens tillväxt. Bolaget har sitt säte i Duluth, Georgia, USA och har idag 41 anställda.

"Förvärvet av Allen Precision är ett viktigt steg i vår övergripande tillväxtstrategi för NAFTA inom det så kallade surveying området och inom byggnadsindustrin. Allen Precisions unika affärsmodell kompletterar vår nuvarande affärsmodell med lokal direktförsäljning och lokala distributörer", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

Allen Precision konsolideras fullt ut från och med den 1 maj 2007 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

"Allen Precision ska fungera som ett fristående bolag och kommer även framöver att marknadsföra ett brett sortiment av starka varumärken. Vi räknar med att Allen Precision även fortsättningsvis kommer att vara den ledande distributören till kunder inom surveying och byggnadsindustrin i NAFTA", säger Ola Rollén.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik och polymerer. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 000 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om cirka 13 500 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon