Extra bolagsstämma

14 december 2007

Vid extra bolagsstämma i Hexagon AB den 14 december 2007 beslutades att godkänna styrelsens förslag att införa ett teckningsoptionsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner inom koncernen genom en riktad emission av 2 500 000 teckningsoptioner. Nämnda teckningsoptioner ska överlåtas till av styrelsen cirka 80 identifierade ledande befattningshavare och nyckelpersoner till ett vederlag om 20 kronor per teckningsoption samt i övrigt reserveras för framtida rekryteringar av ledande befattningshavare och nyckelpersoner till koncernen.
Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon