Extra bolagsstämma fredagen den 14 december 2007

13 november 2007

Aktieägarna i Hexagon AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den
14 december 2007 kl. 15.00 på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) med
adress Grev Turegatan 16 i Stockholm.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 200 medarbetare i 30 länder och en nettoomsättning om ca 13 500 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon