Bokslutskommuniké januari - december 2005

14 februari 2006

Fjärde kvartalet 2005
· Nettoomsättningen ökade med 38 procent till 3 265 MSEK (2 370). I fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade omsättningen med 13 procent.
· Resultatet före skatt, exklusive icke återkommande poster, ökade med 50 procent till 300 MSEK (200).
· Resultat före skatt, inklusive icke återkommande poster om -427 MSEK, uppgick till -127 MSEK (200).
· Resultat efter skatt, inklusive icke återkommande poster om -427 MSEK, uppgick till -110 MSEK (162).
· Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -1,65 SEK (2,90).
· Kassaflödet per aktie ökade till 6,63 SEK (3,73).
· Hexagonaktien har framgångsrikt noterats på SWX Swiss Exchange i Zürich.

Helåret 2005
· Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 9 637 MSEK (8 256). I fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade omsättningen med 12 procent.
· Resultat före skatt, inklusive icke återkommande poster om -79 MSEK, ökade med 30 procent till 705 MSEK (541).
· Resultat efter skatt ökade med 47 procent till 618 MSEK (420).
· Resultat per aktie, före utspädning, ökade med 38 procent till 10,27 SEK (7,44).
· Kassaflödet per aktie ökade till 12,80 SEK (11,57).

En presentation av bokslutet kommer att ges tisdagen den 14 februari kl. 15:00
vid en telefonkonferens. För deltagande, se instruktion på vår hemsida www.hexagon.se

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon