Prospekt nyemission

17 mars 2006

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I HEXAGON AB:S NYEMISSION 2006

Prospektet avseende teckning av aktier i Hexagon AB:s nyemission år 2006 består av två delar, detta
dokument samt bolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2005. De två delarna av prospektet finns
att tillgå på bolagets hemsida www.hexagon.se och kan även erhållas från bolaget, tel 08-601 26 20.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon