Delårsrapport första kvartalet 2006

4 maj 2006

Hexagon ABs VD & Koncernchef, Ola Rollén, kommenterade delårsrapporten på en web/telefonkonferens.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon