Delårsrapport januari - september 2006

25 oktober 2006

Ett rekordstarkt tredje kvartal med fortsatt resultatökning och ökad orderingång
*Orderingången ökade med 86 procent till 3 151 MSEK (1 690).
*Nettoomsättningen ökade med 97 procent till 3 196 MSEK (1 624).
*Resultatet före skatt och poster av icke återkommande karaktär ökade med 181 procent till 362 MSEK (129). Inklusive dessa poster uppgick resultatet före skatt till 362 MSEK (477).
*Resultatet efter skatt exklusive poster av icke återkommande karaktär uppgick till 271 MSEK (124). Inklusive dessa poster uppgick resultatet efter skatt till 271 MSEK (472).
*Resultatet per aktie, före utspädning och poster av engångskaraktär uppgick till 3,05 SEK (1,97). Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 3,05 SEK (7,51).

Ett starkt utfall för årets första nio månader
*Orderingången ökade med 54 procent till 10 132 MSEK (6 597).
*Nettoomsättningen ökade med 55 procent till 9 908 MSEK (6 372).
*Resultatet före skatt ökade med 34 procent till 1 118 MSEK (832).
*Resultatet efter skatt ökade till 862 MSEK (728).
*Resultatet per aktie, före utspädning, uppgick till 10,27 SEK (11,69).

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon