Delårsrapport januari - mars 2006

4 maj 2006

Första kvartalet 2006
· Orderingång ökade med 43 procent till 3 408 MSEK (2 382).

· Nettoomsättningen ökade med 49 procent till 3 335 MSEK (2 241). I fasta växelkurser och jämförbar struktur (organisk tillväxt) ökade omsättningen med 15 procent.

· Resultat före skatt ökade med 112 procent till 322 MSEK (152).

· Resultat efter skatt ökade med 139 procent till 263 MSEK (110).

· Resultat per aktie, före utspädning, ökade med 92 procent till 3,73 SEK (1,94).

· Kassaflödet per aktie uppgick till -1,90 SEK (-0,86).

Viktiga händelser efter kvartalets utgång
· Nyemissionen fulltecknades och tillförde Hexagon ca 2 700 MSEK

En presentation av bokslutet kommer att ges torsdagen den 4 maj kl 15:00 vid en telefonkonferens. För deltagande, se instruktion på www.hexagon.se

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon