Delårsrapport januari - juni 2006

10 augusti 2006

Ett andra kvartal med kraftigt förbättrat resultat och ökad orderingång
*Orderingången ökade med 42 procent till 3 573 MSEK (2 525).
*Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 3 377 MSEK (2 507).
*Resultatet före skatt ökade med 114 procent till 434 MSEK (203).
*Resultatet efter skatt ökade med 125 procent till 328 MSEK (146).
*Resultatet per aktie, före utspädning, ökade med 64 procent till 3,80 SEK (2,32).
*Nyemission tillförde Hexagon cirka 2 700 MSEK.

Ett starkt första halvår 2006
*Orderingången ökade med 42 procent till 6 981 MSEK (4 907).
*Nettoomsättningen ökade med 41 procent till 6 712 MSEK (4 748).
*Resultatet före skatt ökade med 113 procent till 756 MSEK (355).
*Resultatet efter skatt ökade med 131 procent till 591 MSEK (256).
*Resultatet per aktie, före utspädning, ökade med 76 procent till 7,25 SEK (4,11).

Prognosjustering
*Hexagons långsiktiga finansiella mål att öka resultatet per aktie efter skatt med minst 15 procent per år, kommer att överträffas för år 2006.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon