Hexagons presentation av tredje kvartalet 25 oktober

16 oktober 2006

Hexagon ABs delårsrapport för januari-september 2006 presenteras och kommenteras av VD och koncernchef Ola Rollén vid en telefonkonferens för analytiker och media den 25 oktober klockan 15:00. Konferensen hålls på engelska.

Besök vår hemsida för presentationsmaterial och ytterligare information. För deltagande:
Sverige telefonnummer 08 5052 0114
Storbritannien telefonnummer +44 20 7 162 0125
USA telefonnummer +1 334 323 6203
Schweiz telefonnummer +41 2 2592 7011

Publicering av rapporten beräknas ske klockan 08:00 samma dag.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 7 800 medarbetare i 30 länder och en omsättningen i nuvarande struktur om drygt 13 000 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon