Hexagons nyemission registrerad

2 maj 2006

Hexagons nyemission är nu i sin helhet registrerad vid Bolagsverket. De nyemitterade B-aktier som tecknats med stöd av subsidiär företrädesrätt beräknas bli föremål för handel vid Stockholmsbörsens A-lista och SWX Swiss Exchange från och med torsdagen den 4 maj 2006.

Hexagon är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Koncernen har 7 691 medarbetare i 30 länder och omsättningen uppgick år 2005 till 9 637 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon