Hexagons patent bedöms giltigt

7 december 2006

Juryn i den federala domstolen i San Diego, USA, har prövat målet för Hexagons bolag ROMER Inc. i rättsprocessen mot FARO Technologies, Inc. och fann enhälligt att ROMER:s patent är giltigt. De nio jurymedlemmarna lyckades dock inte fatta ett enhälligt beslut om patentintrång. Därför har det beslutats om en ny förkortad rättegång med ny jury för att döma i frågan om patentintrång. Denna rättegång inleds 3 april 2007.

Patenttvisten avser den teknik som gör det möjligt för en portabel mätmaskin, så kallad articulated arm, att rotera sin primäraxel obegränsat antal varv. Mätsystemet används bland annat för att kvalitetsgranska en lång rad produkter inom tillverkningsindustrin.

"Hexagon är världsledande inom flerdimensionell mätning och har en budget för forskning och utveckling som uppgår till 10 procent av försäljningen. Vi har idag en portfölj av mer än 1 500 aktiva patent. Vi ser allvarligt på patentintrång och har som princip att försvara koncernens rättigheter", säger Ola Rollén, VD och koncernchef Hexagon AB.

ROMER Inc., och dess dotterbolag CimCore Corp, konstruerar och tillverkar portabla koordinatmätmaskiner. ROMER Inc. är ett helägt dotterbolag till Hexagon AB.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 8 200 medarbetare i 30 länder och en omsättningen i nuvarande struktur om drygt 13 000 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon