Hexagon expanderar inom maskinautomation

12 maj 2006

Hexagon har träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i svenska Scanlaser AB och norska Scanlaser AS. Scanlaser är idag den ledande leverantören av mät- och positioneringssystem för byggnadsindustrin i Skandinavien. Scanlaser erbjuder försäljning, montering och service av styrsystem för bland annat vägmaskiner, en produktportfölj som också inkluderar avancerade GPS-baserade tredimensionella system.

Scanlaser AB och Scanlaser AS omsätter tillsammans ca 120 MSEK och har under de senaste åren uppvisat en årlig tillväxt om ca 35 procent. Bolagens resultat konsolideras från och med den 1 maj 2006 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

Förvärvet av Scanlaser är ett led i Hexagons tillväxtstrategi och Hexagons globala satsning inom teknologin maskinautomation. Scanlasers styrka inom en-, två- eller tredimensionella mät- och positioneringssystem kompletterar väl Hexagons dotterbolag Leica Geosystems starka produktportfölj av tredimensionella lösningar. Scanlaser kommer att verka som ett fristående bolag inom affärsområdet Hexagon Measurement Technologies medan bolagets kunnande inom installation och service kommer att appliceras globalt.

Världsmarknaden för maskinautomation har under de senaste tre åren vuxit med ca 25 procent per år och kan idag uppskattas till ca 2 000 MSEK. Marknadstillväxten drivs inte minst av behovet av ökad effektivitet i infrastrukturella projekt världen över.

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Koncernen har ca 7 700 medarbetare i 30 länder och omsättningen uppgick år 2005 till 9 637 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon