Hexagon fortsätter att expandera inom maskinautomation

8 september 2006

Hexagon har träffat avtal om förvärv av samtliga aktier i det danska bolaget Mikrofyn A/S (www.mikrofyn.com). Mikrofyn utvecklar, tillverkar och tillhandahåller första klassens produkter inom maskinautomation samt laser nivå- och positioneringsutrustning för byggnads- och jordbruksindustrin.

"Förvärvet av Mikrofyn är ett led i Hexagons tillväxtstrategi och globala satsning inom maskinautomation. Mikrofyn är den största europeiska tillverkaren av en- och tvådimensionella lösningar, samt en växande aktör inom tredimensionella lösningar, för maskinautomation till byggnadsindustrin. Bolaget kompletterar Hexagons produktportfölj av GPS-teknologi som används för att manövrera anläggningsmaskiner med ökad effektivitet och precision. Mikrofyns produktsortiment består av automatiska och manuella maskinkontrollsystem för grävmaskiner, väghyvlar, bandschaktare och asfaltläggare. Mikrofyn kompletterar dessutom Hexagons befintliga laserprodukt-sortiment för byggnadsindustrin och bidrar med ytterligare ett varumärke till vår portfölj", säger Ola Rollén, Hexagon AB:s VD och koncernchef.

Mikrofyn har sitt säte i Odense, Danmark, och har 65 anställda. Företaget omsätter cirka 100 MSEK och har under de senaste åren uppvisat en årlig tillväxt om cirka 30 procent. Mikrofyn konsolideras från och med den 1 september 2006 och kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

"Bolaget har sedan tidigare ett långt och framgångsrikt samarbete med Scanlaser, som vi förvärvade i maj i år. Mikrofyn och Scanlaser kommer att verka som fristående affärssegment inom vårt affärsområde Hexagon Measurement Technologies. Det nya affärssegmentets samlade kompetens kommer att appliceras globalt inom koncernen", säger Ola Rollén.

Världsmarknaden för maskinautomation har under de senaste åren vuxit med cirka 25 procent per år och kan idag uppskattas till cirka 5 500 MSEK. Marknadens tillväxt drivs främst av behovet av ökad effektivitet av anläggningsmaskiner i byggnadsbranschen, jordbruksindustrin och gruvindustrin världen över.

För ytterligare information kontakta:
Ola Rollén, VD och Koncernchef, Hexagon AB, 08 601 26 20
Sara Kraft, Informations- och IR-ansvarig, Hexagon AB, 08 601 26 27

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 7 800 medarbetare i 30 länder och en omsättningen i nuvarande struktur om drygt 13 000 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon