Hexagon förvärvar distributör av mätteknik i Thailand

31 juli 2006

Hexagon AB har förvärvat tillgångar avseende mätteknik från bolaget Thaimach Sales & Service Co., Ltd., som idag är Hexagon Metrologys största distributör av koordinatmätmaskiner i Thailand. Ett nytt bolag, Hexagon Measurement Technologies Thailand, etableras från 1 september 2006 med säte i Bangkok.

"Idag uppgår Hexagon Metrologys försäljning av mätteknik på den thailändska marknaden till cirka 3 MUSD. Vårt nya dotterbolag kommer att fortsatt positivt utveckla Hexagons verksamhet på den snabbt växande thailändska marknaden", säger Ola Rollén, Hexagons VD och koncernchef.

Hexagon Measurement Technologies Thailand kommer att bidra positivt till Hexagons resultat från start.

För ytterligare information kontakta:

Ola Rollén, VD och Koncernchef, Hexagon AB, 08 601 26 20
Sara Kraft, Informations- och IR-ansvarig, Hexagon AB, 08 601 26 27

Hexagon AB är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Hexagons vision är att vara nummer ett eller två inom respektive strategisk verksamhet. Koncernen har 7 800 medarbetare i 30 länder och en omsättningen i nuvarande struktur om drygt 13 000 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon