Extra Bolagsstämma

17 mars 2006

Extra bolagsstämma ägde rum klockan 15:00 på IngenjörsVetenskapsAkademin (IVA), Grev Turegatan 14 i Stockholm.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon