Bokslutskommuniké januari - december 2004

11 februari 2005

Fjärde kvartalet

 • Nettoomsättningen ökade till 2 370 MSEK (1 826). I fasta växelkurser och jämförbar struktur ökade omsättningen med 14 procent
 • Resultat före skatt ökade med 50 procent till 174 MSEK (116), inkl strukturkostnader om 9 MSEK (0)
 • Resultat efter skatt ökade med 53 procent till 135 MSEK (88)
 • Resultat per aktie ökade med 53 procent till 7,30 SEK (4,76)
 • Kassaflödet per aktie ökade med 51 procent till 14,06 SEK (9,30)

Helåret 2004

 • Nettoomsättningen ökade under året med 16 procent till 8 256 MSEK (7 103). I fasta växelkurser och jämförbar struktur ökade omsättningen med 11 procent
 • Resultat före skatt ökade med 53 procent till 495 MSEK (323), inkl strukturkostnader om 24 MSEK (0)
 • Resultat efter skatt ökade med 62 procent till 357 MSEK (221)
 • Resultat per aktie ökade med 62 procent till 19,31 SEK (11,95)
 • Kassaflödet per aktie ökade med 46 procent till 34,72 SEK (23,79)
 • Styrelsen föreslår att utdelningen ökar till 6,00 SEK per aktie (4,60)
 • Vid tillämpning av IFRS hade resultatet efter skatt uppgått till 430 MSEK, motsvarande 22,87 SEK per aktie

För ytterligare information kontakta:
Ola Rollén, VD, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20
Håkan Halén, CFO, Hexagon AB, telefon 08-601 26 20

Presentation av bokslutet kommer att ske via en telefonkonferens fredagen den 11 februari 2005, klockan 15.00. Se instruktion www.hexagon.se

Hexagon är en global teknikkoncern med starka marknadspositioner inom mätteknik, polymerer och nyckelkomponenter. Koncernen har 7 691 medarbetare i 30 länder och omsättningen uppgick år 2005 till 9 637 MSEK.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon