Delårsrapport andra kvartalet 2005

10 augusti 2005

Hexagon ABs VD & Koncernchef, Ola Rollén, kommenterade delårsrapporten på en web/telekonferens.

Media Enquiries
PR Team
Hexagon AB
Email icon The Email ampersand icon